Services

Simple Content Reveal: No heading was specified

 

 

 

 

 

Sluzby - polnohospodarstvo - zber krmovin

 • GPS technology allows our collection of soil samples
 • measurements of land and produce maps
 • content of soil P, K, Mg and micro-products
 • produce maps PH, and then creating an Application maps

 

Sluzby - polnohospodarstvo - zber krmovin

N sensor
Device for the continuous measurement of chlorophyll content allows fertilization of cereals and oilseed as needed. Each point on the plot, different doses of manurenitrogen by vegetation density, chlorophyll content and growth phase.

 

Forage harvesting

 

Rezačky Claas Jaguar

 • vybavené aplikátormi na pevné a kvapalné konzervanty
 • senážovanie – trávnej hmoty, lucerny, jarné a ozimné miešanky (40ha/deň)
 • silážovanie s adaptérmi Kemper – Champion 4500 (40ha/deň)

 

Senážný zberací voz – JUMBO (2ks)

 • senážovanie
 • zber slamy, sena (20ha/deň)

 

Kosačky s 9m záberom – Pottinger – multicat (3ks)

 • kosenie trávnej hmoty, miešaniek (40-60ha/deň)

 

Zhrabovače – Class Liner 1550, Pottinger – Eurotop multifast

 • v počte 5ks (40-60ha/deň)

 

Bagging hay, silage, pulp and CCM

 

Lis – vakovač AG BAGGER G-7000

 • s hrdlom o priemere 2,7m a 3,0m
 • (senáž, siláž, LKS, cukrov. Rezky) v dĺžke 60 a 70m (1ks) (1-2vaky/deň, t.j. 250-500t hmoty)

 

Harvesting with harvesters Claas – Lexion

 

Claas – Lexion 480 (30-40ha/deň)

 • v súčinnosti s inštalovaným systémom GPS akontiuálnou senzorickou váhou, kombajn vytvorí pre nášho partnera mapu úrod každej parcely
 • zber obilnín, repky, strukovín, kukurice, slnečnice

 

Pressing and harvesting hay and straw

 

 

Lis Class – Quadrant, BICK PACK

 

Zberač balíkov Arcusin

 

Anaburger

 

Jumbo

 

 

Tillage and seeding

 

bezorebá 8 riadková sejačka Kinze 2600 s priamou riadkovou 
aplikáciou PH (3ks)

 • sejba kukurice, slnečnice (35-40ha/deň)

 

sejba Wäderstadt

 • sejba obilnín, repky, strukovín (60ha/deň)

 

radličkový podmietač Horsch (2ks)

 • podmietanie pod obilniny, repku (45-50ha/deň)

 

Dalšie stroje na prípravu pôdy

 • Top Down, Lemken, Kekerling, Carier

 

Production of compound feed a mobile mixer Buschschoff

 

Pojazdná miešareň Buschschoff (2ks)

 • výroba kŕmnych zmesí. Zariadenia podľa vašej receptúry obilie naloží, zošrotuje, zmieša s prímesami a vyfúkne do vašich zásobníkov (30t/deň).

 

 

Spreading manure, Liming

 

Rozmietanie MH aj s nakladaním

 • vysokovýkonné moderné rozmetadlá
 • záber rovnomerného rozhadzovania 18-24 m
 • výborné rozdruženie MH na malé častice
 • vysoký výkon až 500t denne
 • presná regulácia dávky už od 3t/ha
 • možnosť aplikácie vápenatých hmôt – vápenec, saturačné kaly

 

Sprays

 

NAPA 18, Mamut, Spracup

 • postrekovanie

 

Precision seeding corn, sunflower and soybean

 

Kinze

 • sejba slnečnice, kukurice a soje

 

Fertilization, N-sensor

 

Bogbale, Kuhn

 • rozmetanie PH

 

N senzor

 • Zariadenie na základe kontinuálneho merania obsahu chlorofylu umožňuje hnojenie obilnín a repky podľa aktuálnej potreby. Jednotlivé miesta na parcele sa hnoja rôznou dávkou dusíka podľa hustoty porastu, obsahu chlorofylu a rastovej fázy.

 

Production of CCM, squeezing and bagging

 

Rommil

 • mačkanie kukurice CCM

 

Working bulk tank and transportation

 

pripadny text