Kontakty

Oragro spol. s.r.o.

Adresa spoločnosti:

ORAGRO spol. s r.o.

02962 Oravské Veselé 374

Slovensko

 

IČO: 31570054

 

fax:       +421 43/559 60 64

Tel:       +421 43/559 61 34

Tel:       +421 43/552 42 60

e-mail:   oragro@oragro.sk

internet: www.oragro.sk

 

Konatelia:

 

Ing. Rastislav Závodný 0903 806 348
p. Dušan Rejduga 0903 806 349

 

 

Kontakty:

 

 

Ekonomický úsek: Ing. Katarína Kvasničáková +421 911 411 140
Ekonomický úsek: pani Martina Graňáková +421 43/552 45 07
Mzdová účtareň: pani Margita Vojtasová +421 903 829 131
Mechanizátor spoločnosti : Ing. Gabriel Trabalka +421 903 559 614
Manažér pre služby traktormi: Ing.Vladimír Zuščák +421 903 826 508
Manažér pre služby
rezačkami a kombajnami:
Ing. Miroslav Bakoš +421 903 801 659
Manažér pre služby
rezačkami a kombajnami:
Ing. Miroslav Zahradník +421 903 716 395

 

Administratíva:                Bc. Lucia Rejdugová         +421 903 829 131
Manažér predaja komodít služieb: Mgr. Matúš Závodný +421 910 140 315

 

Administratíva:                pani Eva Mušáková         +421 903 829 131

 

 

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI:


TURIEC - AGRO s.r.o.

Adresa spoločnosti:
TURIEC- AGRO s. r.o.,
038 43 Turčianský Ďur 34
Slovensko

 

IČO: 31608469

 

Tel:       +421 43 / 493 31 88
fax:       +421 43 / 490 11 80
e-mail:   turiecagro@gaya.sk

 

 

Riaditeľ: Ing. Ľubomír Drobka +421 903 806 356
Hlavný agronóm: p. Branislav Kováčik +421 903 826 513
Vedúci strediska Podhorie: p.Jozef Masný +421 910 140 314
Mechanizator: p. Lichner Ľubomir +421 903 829 129
Zootechnik: Ing. Martin Lúchava +421 903 251 818
Zootechnik pre stredisko Podhorie: Mgr.Mariana Kriskova +421 915 144 773
Skladové hospodárstvo, čistička
osív a pôdny fond:
Ing.Marián Maňúr +421 904 912 697

ORAGRO - V s.r.o.

Adresa spoločnosti:
ORAGRO – V s.r.o.
02962 Oravské Veselé 374
Slovensko
Korešpondenčná adresa:
ORAGRO – V s.r.o.
08645 Marhaň 2
Slovensko

 

IČO: 31734766

 

Tel:       +421 54/739 31 20
Tel:       +421 54/778 16 92
fax:       +421 54/739 31 20
e-mail:   oragrov@centrum.sk

 

Riaditeľ                      p. Tomáš Šoltýs              +421 911 757 556

Hlavný agronóm:    p. Tomáš Kočiš               +421 903 826 511

 Mechanizator:           p. Ján Hvišč                    +421 911 269 088

Ekonomický úsek:  p. Jana Šoltýsova             +421 911 411 124

Sklady a výdaj komodít: p.Hudáček Dominik  +421 903 829 126

Roľnícke družstvo Vavrečka – Ťapešovo

Adresa družstva:
Roľnícke družstvo Vavrečka – Ťapešovo
029 51 Ťapešovo 168
Slovensko

 

IČO: 00003221

 

Tel:       +421 43 552 49 89
Tel:       +421 43 552 49 90
fax:       +421 43 552 52 38
e-mail:   rd.tapesovo@stonline.sk
web:        www.rdtapesovo.sk

 

 

Predseda, zootechnik: +421 911 317 898
Agronom: Ján Majcher +421 911 415 552
Mechanizátor, vedúci syrárne: Vladimír Buroň +421 911 359 821
ORAGRO – Z s.r.o.

Adresa spoločnosti:
ORAGRO – Z s.r.o.
029 62 Oravské Veselé 374
Slovensko

 

 

fax:       +421 43/5596 394
e-mail:   oragro@oragro.sk

 

 

Ing. Rastislav Závodný +421 903 806 348
p. Dušan Rejduga +421 903 806 349