Súčastnosť

 

 

Aktuálne v zoskupení firiem Oragro chováme spolu 1100 jedincov mladého hovädzieho dobytka a 1150 dojníc. Portfólio živočíšnej výroby dopĺňa chov 2200 bahníc  a celkom 280 ks mäsového dobytka. Rastlinná výroba sa realizuje na 4400 ha ornej pôdy a takmer 3000 ha trvalých trávnych porastov. Spoločnosť Oragro zamestnáva 41 zamestnancov a dcérske spoločnosti zamestnávaju spolu 170 zamestnancov.

 

Služby realizujeme po celom Slovensku celkom 180 podnikom. Ako záchytné body nám slúžia naše podniky, ktoré vlastníme. Podniky sú zámerne lokalizované tak, aby bol v nich rozdiel nástupu vegetačného obdobia v rozmedzí 14 až 21 dní. Firma na nich tak môže postupne využiť svoj strojový park služieb. To je súčasne i špecifikum týchto podnikov, ktorým sa spoločnosť ako celok líši od iných podnikov, t.j., žiaden z nich nedisponuje kompletnou ťažkou agrárnou technikou, ale prijíma služby od materského podniku V réžii svojich podnikov sme ponechali len všetky ľahké práce (postreky, hnojenia, vývozy, odvozy).

 

I keď všeobecne koluje názor, že služby sú pre podniky drahé, v prípade podnikov pod našou taktovkou to neplatí. Napriek veľkému objemu služieb realizovanému za bežné trhové ceny hospodária efektívne a so ziskom.

 

Okrem toho služby majú jednu nespornú výhodu. Agronóm presne vie, koľko za ňu zaplatí. Ak si robí napríklad hlbokú orbu vo vlastnej réžii, uvažuje, že jeho náklad je 20 litrov nafty na hektár plus presne nešpecifikované opotrebenie stroja a mzda. Presne však prepočítať reálne náklady nedokáže. Pokiaľ, si objedná službu, cenu vopred pozná a agronóm ju môže zakalkulovať priamo do svojich nákladov.

 

Podmienkou zvládnutia komplikovaného manažovania podnikov, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku je samozrejme, obklopiť sa správnymi a zodpovednými ľuďmi. Tých motivujeme predovšetkým mzdou, no nechýbajú ani pravidelné posedenia so zamestnancami a ich rodinami či rekondičné pobyty pre zamestnancov.