Vízia
Chceme si aj naďalej udržať pozíciu lídra v poskytovaní služieb na Slovensku. Neustúpiť z vysokej úrovne poskytovaných služieb, osloviť zákazníkov moderným strojovým parkom a špičkovými technológiami (N senzor, GPS, tvorba aplikačných máp a máp úrod, … ), spoľahlivosťou a serióznosťou. Rovnako máme abíciu stať sa spoľahlivým partnerom pre prevádzkovateľov bioplynových staníc.


V oblasti prvovýroby chceme pokračovať v nastúpenom tempe zvyšovania úrod a intenzifikovaní výroby, s cieľmi v pestovaní obilnín, v úrodných oblastiach, stabilizovať úrody na 8 t.ha-1 u ozimín, 6 t.ha-1 u jarín, 4 t.ha-1 u repky.

V chove kráv dosiahnuť úroveň 10 000 l/dojnicu.