Služby

 

 

 

Services

Sluzby - polnohospodarstvo - zber krmovin
Precízne poľnohospodárstvo

 • systém GPS umožňuje našou technikou odber pôdnych vzoriek
 • zameranie parciel a tvorbu máp
 • zásobenosť pôdy P, K, Mg a mikroproduktami
 • tvorba máp PH, následná tvorba aplikačných máp

 

Sluzby - polnohospodarstvo - zber krmovin
N senzor
Zariadenie na základe kontinuálneho merania obsahu chlorofylu umožňuje hnojenie obilnín a repky podľa aktuálnej potreby. Jednotlivé miesta na parcele sa hnoja rôznou dávkou dusíka podľa hustoty porastu, obsahu chlorofylu a rastovej fázy.

 


Zber krmovín

 

Rezačky Claas Jaguar 8 ks  (960,960,850……)

 • vybavené aplikátormi na pevné a kvapalné konzervanty
 • senážovanie – trávnej hmoty, lucerny, jarné a ozimné miešanky (40ha/deň)
 • silážovanie s adaptérmi Kemper – Champion 4500 (40ha/deň)

 

Senážný zberací voz – JUMBO (2ks)

 • senážovanie
 • zber slamy, sena (20ha/deň)

 

Kosačky s 9m záberom – Pottinger – multicat (3ks)

 • kosenie trávnej hmoty, miešaniek (40-60ha/deň)

 

Zhrabovače – Tonutti , Pottinger

 • v počte 5ks (40-60ha/deň)


Vakovanie senáží, siláží, CCM a rezkov

 

Lis – vakovač AG BAGGER G-7000 (3ks)

 • s hrdlom o priemere 2,7m a 3,0m
 • (senáž, siláž, LKS, cukrov. Rezky) v dĺžke 60 a 70m (1ks) (1-2vaky/deň, t.j. 250-500t hmoty)


Zber kombajnami Claas – Lexion

 Claas – Lexion 480,740 (30-40ha/deň)

 • v súčinnosti s inštalovaným systémom GPS akontiuálnou senzorickou váhou, kombajn vytvorí pre nášho partnera mapu úrod každej parcely
 • zber obilnín, repky, strukovín, kukurice, slnečnice

Claas-Lexion 760 tt , 750 tt  (40ha/deň)


Lisovanie a zberanie sena a slamy

 

 

Lis Class – Quadrant, BIG PACK

 

Zberač balíkov Arcusin

 

Anaburger

 

Jumbo

 


Spracovanie pôdy a sejba

 

bezorebá 8 a 12 riadková sejačka Kinze 2600 s priamou riadkovou 
aplikáciou PH (4ks)

 • sejba kukurice, slnečnice (35-40ha/deň)

 

sejba Wäderstadt

 • sejba obilnín, repky, strukovín (60ha/deň)

 sejba Horsch

radličkový podmietač Horsch (2ks)

 • podmietanie pod obilniny, repku (45-50ha/deň)

 

Dalšie stroje na prípravu pôdy

 • Top Down, Lemken, Kekerling, Carier, Horsch Tiger


Výroba kŕmnych zmesí pojazdnou miešarňou Buschschoff

 

Pojazdná miešareň Buschschoff (2ks)

 • výroba kŕmnych zmesí. Zariadenia podľa vašej receptúry obilie naloží, zošrotuje, zmieša s prímesami a vyfúkne do vašich zásobníkov (30t/deň).

 


Rozmetanie MH, vápnenie

 

Rozmietanie MH aj s nakladaním

 • vysokovýkonné moderné rozmetadlá
 • záber rovnomerného rozhadzovania 18-24 m
 • výborné rozdruženie MH na malé častice
 • vysoký výkon až 500t denne
 • presná regulácia dávky už od 3t/ha
 • možnosť aplikácie vápenatých hmôt – vápenec, saturačné kaly


Postreky

 

NAPA 18, Mamut, Spracup , Hardi

 • postrekovanie


Presná sejba kukurice, slnečnice a sóje

 

Kinze

 • sejba slnečnice, kukurice a soje


Hnojenie, N-senzor

 

Bogbale, Kuhn

 • rozmetanie PH

 

N senzor

 • Zariadenie na základe kontinuálneho merania obsahu chlorofylu umožňuje hnojenie obilnín a repky podľa aktuálnej potreby. Jednotlivé miesta na parcele sa hnoja rôznou dávkou dusíka podľa hustoty porastu, obsahu chlorofylu a rastovej fázy.


Výroba CCM, mačkanie a vakovanie

 

Rommil

 • mačkanie kukurice CCM


Práce veľkoobjemovou cisternou a preprava

 

pripadny text


Sejba tráv a ošetrovanie lúk

 

Sejba bezorebnými sejačkami, mulčovanie